Herrviks motorförening, bildad juni 2009

Herrviks motorförening bildades den 6 juni och dess syfte är att samla, bevara och renovera gamla motorer.

   Från början fanns några äldre fiskebåtsmotorer samlade hos varvet i Herrvik och frågan uppstod ”var skall vi förvara dom”. Förutom de mindre motorerna tillkom så den betydligt större före detta elverksdieseln från Visby Elektricitetsverk på Söderväg i Visby.

   Det här gjorde att förvaringen av fem till tio fiskebåtsmotorer till ”en mindre del” av föreningens projekt. Behovet av att inomhus under tak förvara motorerna blev högst påtaglig i och med att elverksdieseln tillfördes projektet. Elverksdieseln av fabrikat Atlas Polar har gett ytterligare inspiration för att driva motormuseum projektet vidare. Dessutom har tyngden och variationen i projektet ökat med Atlas Polar motorn.

 

 

Styrelse 2012/2013

 

Orförande: Örjan Liljeroth

 

Vice Ordförande: Kenneth Broscheit,

 

Kassör: Tommy  Nordström

 

Sekreterare: Ivan Wöldern

 

Ledamot: Stig Buskas

 

Styrelsesuppleanter: Lennart Vinblad, Kalle Norrby

 

Föreningens stadgar

 

 

 

 

 

Herrviks Motor © 2012 • Privacy Policy • Terms Of Use