Köp en andel

 

   Vill du stödja Herrviks motorförening med att bygga upp ett museum för gamla motorer?

   Nu har du chansen att köpa en eller flera andelar i föreningens stora Atlas Polar Diesel!

För 250 kronor får du en egen andel i stora motorn.

 

   Köpet innebär, i praktiken, att ni skänker 250 kronor till föreningen som kommer att användas till reparation och återställandet av motorer i driftdugligt skick, uppförande av byggnad och för att täcka föreningens driftkostnader.

   Ett intyg kommer sedan att sändas ut. Alla givares namn kommer sedan att sättas upp på en tavla i eller utanför museet när det är klart.

 

   Betalningen sätts in på Herrviks Motorförenings bankgiro: 480-6741.

Ange namn och antal andelar du önskar och märk blanketten med ordet ”andelar”

 Det går bra att betala in tillsammans med medlemsavgift eller sätta in på bankgirot.

 

Tack!  

 

 

 

 

 

 

Herrviks Motor © 2012 • Privacy Policy • Terms Of Use